Klimatilpasningssenteret inn på statsbudsjettet

Klimatilpasningssenteret inn på statsbudsjettet

Vestlandsforsking skal i samarbeid med en rekke faglige partnere etablere et nasjonalt kunnskapssenter om bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Kristelig folkeparti sikret at det blir satt av 10 millioner kroner i statsbudsjettet til oppstart av senteret i 2019, og senere en grunnbevilgning på 5 millioner kroner årlig.