KONTAKTINFORMASJON

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing blir drive av Vestlandsforsking i Sogndal. Sjå generell kontaktinformasjon på vestforsk.no, eller ta kontakt med medarbeidarane på senteret: