KONTAKTINFORMASJON

Vestlandsforsking står for den daglege drifta av Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (Noradapt). Lokala våre ligg i Sogndal. Desse medarbeidsarane står for drift av senteret:

For fleire detaljar om forskarar tilknytt Noradapt, besøk Vestlandsforsking sine nettsider. Du finn oss òg på Facebook og Twitter.