Teknologi for tilpassing

For eit vakent næringsliv kan klimakrisa bety etterspurnad etter heilt nye tenester og produkt. På konferansen #Klimaomstilling2019 i Sogndal heldt Noradapt eit arbeidsseminar om denne nye teknologi-nisjen.

Eit heitt spørsmål på seminaret var om det finst grobotn for ny næringsutviklig i Sogn på dette området, til dømes innan fruktdyrking.

Les meir om seminaret her.

Tone%2Bog%2BTorunn%2BFoto-Kyrre%2BGroven.jpg

Forskarane Torunn Hønsi og Tone Rusdal ved Vestlandsforsking er i gang med ei utgreiing for Sogn regionråd. Dei heldt seminaret om næringspotensialet i klimakrisa under konferansen #Klimaomstilling2019.