Strategisamling med partnere

I månedskiftet februar-mars møttes alle partnerne i Noradapt til strategisamling. Målet var å diskutere veien videre for senteret. På samlingen la hver av partnerinstitusjonene frem sine eksisterende forskningsområder og idéer til ny forskning på feltet klimatilpasning. I tillegg drøftet deltakerne strategiplan, handlingsplan og organisasjonsplan for det nye senteret.

Vi hadde to konstruktive dager ved Seletun Miljøhotell utenfor Bergen, som la et godt grunnlag for Noradapt senter. Takk til Sintef Byggforsk, Høgskulen på Vestlandet, NORCE Klima og Samfunn, CICERO, Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, NTNU, CET-senteret og Bjerknessenteret ved UiB og Nordlandsforskning for viktige bidrag til utviklingen av Noradapt.