Vannklimrisk

Klimaendringane fører til større risiko for forureining av vatn. Forureininga skjer særleg på grunn av flaum, skred og styrtregn, og hendingar av dette slaget må førebyggast meir effektivt enn i dag.

Prosjektet Vannklimrisk skal leiast av Torunn G. Hønsi ved Vestlandsforsking og involverer offentlege aktørar i fleire delar av landet.

Vi legg ut meir informasjon om prosjektet i september 2019.

Finansiering: RFF Vest

Startdato: 1.9.2019

Sluttdato: