To forskerstillinger innen klimatilpasning og -omstilling

Vestlandsforsking har to ledige stillinger som forsker II og/eller forsker III. Vi søker etter forskere på områdene klimatilpasning og klimaomstilling.

Personene som blir ansatt vil i første rekke arbeide med prosjekt som omhandler tilpasning til klimaendringer, men klimaomstilling kan også være aktuelt. Stillingene vil være knytta til det nyetablerte Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning, Noradapt. Senteret har som mål å styrke både privat og offentlig sektors evne til å tilpasse seg klimaendringer. Stillingene vil innebære kontakt med ulike typer brukere og vil inkludere formidling og veiledning i tillegg til forskningsoppgavene.

Du bør ha en faglig hovedforankring innen samfunnsfag og fortrinnsvis ha erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder. Du må også ha grunnleggende kunnskap på klimafeltet og interesse for å arbeide med lokal klimaomstilling og lokale klimatiltak. Søkere med relevant doktorgrad og forskererfaring vil bli prioritert. Søkere med relevant mastergrad vil bli vurdert.

Du må være selvstendig og trives med å arbeide med oppdragsforskning. Vi legger vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, arbeidskapasitet, og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner. Du må videre ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr faglig interessante og utviklende oppgaver, godt tverrfaglig arbeidsmiljø med rundt 30 forskere med bakgrunn i blant annet statsvitskap, samfunnsgeografi, økonomi og naturvitenskap. Vi tilbyr også gode samarbeidsnettverk både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, fleksibel arbeidstid, bedriftsidrettslag, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode velferdsordninger.

Lønn etter avtale. Arbeidssted er Sogndal.

Send søknad med CV og publikasjonsliste, karakterutskrifter/vitnemål og eventuelle attester elektronisk til: post@vestforsk.no

Søknadsfrist: 5. februar 2019.

For nærmere informasjon om stillingene:

Forskningsleder Halvor Dannevig, 97676397, hda@vestforsk.no

Direktør Merete Lunde tlf: 99607678, e-post: ml@vestforsk.no

Vi ser fram til å høre fra deg!

Vestlandsforsking er et forskningsinstitutt som utfører forskning og utvikling for næringsliv og offentlig sektor. Vi er 30 personer i et spennende fagmiljø som arbeider med forskning innen klima, miljø, energi, IKT, regional utvikling og reiseliv. Vi har lange tradisjoner med internasjonalt forskningssamarbeid, og vi utfører både regionale og nasjonale forskningsoppdrag. Vi holder til ved Campus Sogndal i Sogn og Fjordane. Her er vi lokalisert i et aktivt og innovativt miljø med både forskning, utdanning, idrett og entreprenørskap. Sogndal er kjent for fantastisk natur og gode forhold for aktivt friluftsliv sommer som vinter.